Nguyên liệu dược phẩm

Nhôm Hydroxyd Khô

Nguyên liệu dược phẩm

Magnesi Hydroxyd Khan

Nguyên liệu dược phẩm

Magaldrat

Nguyên liệu dược phẩm

Canxi Phosphat

Nguyên liệu dược phẩm

Magnesi Carbonat Nặng

Nguyên liệu dược phẩm

Magnesi Carbonat Nhẹ

Nguyên liệu dược phẩm

Canxi Carbonat

Nguyên liệu dược phẩm

Magnesi Lactat Dihydrat

Nguyên liệu dược phẩm

Terpin Hydrat

Nguyên liệu dược phẩm

Magaldrat 15%

Nguyên liệu dược phẩm

Magnesi Hydroxyd 30%

Nguyên liệu dược phẩm

Canxi Phosphat 20%

Nguyên liệu dược phẩm

Nhôm Hydroxyd 20%

Nguyên liệu dược phẩm

Nhôm Hydroxyd 14%

Nguyên liệu dược phẩm

Nhôm Hydroxyd 13%

Nguyên liệu dược phẩm

Nhôm Phosphat 20%